Zrealizowano w ramach programu stypendialnego

Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego – Kultura w sieci.

 

„Nowy Wymiar Rzeźby” To projekt, który umożliwia zaprezentowanie trójwymiarowej sztuki rzeźby i obiektu w przestrzeni wirtualnej. Przedsięwzięcie polega na stworzeniu trójwymiarowych skanów rzeźb i instalacji przestrzennych, które są częścią dorobku artystycznego Krzysztofa Franaszka. Materiał cyfrowy posłużył do wykonania precyzyjnych modeli trójwymiarowych uwzględniających formę, kształty, tekstury, kolory, materiały i światło. Ponadto powstanie trójwymiarowy model oparty na fotogrametrii przestrzeni pracowni i miejsca galeryjnego, która jest jej częścią. Proponowana przestrzeń jest idealnym miejscem wystawienniczym ze względu na warunki ekspozycyjne, osobisty charakter i trudną dostępność dla szerokiej publiczności również w normalnych warunkach. Rzeźba to ważna dziedzina sztuki, gdzie olbrzymie znaczenie ma przestrzeń, grawitacja, materia i światło. W moim projekcie stworzę platformę, gdzie doświadczenie materii będzie przekazane za pomocą interaktywnych wizualizacji 3D.